روز جهانی علیه اعدام – در آستانه 10 اکتبر تظاهرات و راهپیمایی در سوئد

روز جهانی علیه اعدام – در آستانه 10 اکتبر تظاهرات و راهپیمایی در سوئد

روز جهاني عليه اعدام –  تظاهرات و راهپيمايي در مقابل پارلمان سوئد در آستانه 10 اکتبر

در آستانه 10اکتبر روز جهاني عليه اعدام، ايرانيان آزاده و حاميان مقاومت ايران، با برپايي يک تظاهرات و راهپيمايي از مقابل پارلمان سوئد در استکهلم با حضور شخصيتهاي سياسي و مدافعان حقوق‌بشر، اعدام‌هاي فزاينده توسط فاشيسم

ديني حاکم بر ايران را محکوم و بر حمايت خود را از جنبش دادخواهي قتل‌عام 67براي محاکمه مسئولان جنايت عليه بشريت تأکيد کردند.
سخنرانان اين گردهمايي ضمن اشاره به کارنامه جنايت‌بار رژيم آخوندي به‌عنوان حکومت رکورددار اعدام در جهان، حمايت خود را از تشکيل يک کميته تحقيق بين‌المللي درباره قتل‌عام 30هزار زنداني سياسي در سال 67 به فرمان خميني جلاد و محاکمه عاملان اين جنايت اعلام کردند.

 

روز جهانی علیه اعداماسترون استيونسون
در تظاهرات استکهلم، استرون استيونسون در سخنراني خود بر مسئوليت جامعه بين‌المللي و به‌ويژه اتحاديه اروپا که نبايد در مقابل اعدامهاي وحشيانه ديکتاتوري آخوندها ساکت باشند تأکيد کرد و خواهان اعتراض کشورهاي اروپايي به موج اعدام‌هاي دژخيمان خامنه‌اي شد و سفر مقامات اروپا به ايران تحت حاکميت آخوندها را محکوم کرد.
استرون استيونسون هم‌چنين به تشکيل يک کميته حقيقت‌ياب براي تحقيق پيرامون کشتار جمعي زندانيان سياسي در سال 67 فراخوان داد.

 

روز جهانی علیه اعدامطاهر بومدرا

طاهر بومدرا رئيس مشترک سازمان عدالت براي قربانيان قتل‌عام سال 67 در سخنان خود در تظاهرات استکهلم، به درد و رنج خانواده‌هاي شهيدان اين جنايت پرداخت و تأکيد کرد که بدون تشکيل يک کميته حقيقت‌ياب مستقل که بتواند رژيم را مورد بازخواست بين‌المللي قرار دهد، حسابرسي از عاملان اين جنايت به سرانجام نخواهد رسيد

 

روز جهانی علیه اعدامآندريا بودکول معاون عفو بين‌الملل سوئد
سخنران بعدي تظاهرات در مقابل پارلمان سوئد، آندريا بودکول معاون عفو بين‌الملل سوئد و مدير برنامه‌ريزي آن در اين کشور بود؛ وي خطاب به تظاهرکنندگان گفت: ما تظاهرات زيادي با همين محتوا براي توقف مجازات اعدام در ايران برگزار کرده‌ايم. همگي با هم موافقيم که شرايط در ايران هولناک است. شرايط از نظر نقض حقوق‌بشر هم‌چنان بسيار وخيم است. عدد واقعي اعدامها بسيار بيش از آن چيزي است که رسماً اعلام مي‌شود. زيرا بسياري از اعدامها مخفيانه صورت مي‌گيرد. شمار زيادي از مخالفان رژيم ايران نيز تحت عنوان مجرمان عادي اعدام مي‌شوند. برخي نيز تحت عنوان «محاربه»… اعدام مي‌شوند.

 

روز جهانی علیه اعدامکمال گورگ هنرمند مشهور کرد مقيم سوئد ، با خواندن پيش‌درآمد يک سروده معروف و حماسي کردي سخنان خود را آغاز کرد و گفت: مي‌خواهم به همه شهداي تاريخ مبارزات آزاديخواهانه و به‌خصوص شهداي شما دورد بفرستم… رژيم حاکم بر ايران يک رژيم فاشيستي است که مردم از آن بيزارند… قوانين (رژيم) ايران همواره بدترين (قوانين) در جهان بوده‌اند و هر چه بر عمر اين رژيم افزوده مي‌شود بدتر و بدتر مي‌شوند. به‌عنوان يک هنرمند بايد بگويم که رژيم آخوندي هرگونه فعاليت از اين دست را به‌شدت سرکوب مي‌کند.
وي در ادامه، اضافه کرد: من فرقي بين قوانين (رژيم) ايران و قوانيني که داعش اعمال مي‌کند نمي‌بينم. رژيم ايران قاتل تمامي خلق‌هاي ايران است؛ از کرد، آسوري و ترک و تمامي مردم ايران (که حقوقشان) در اين رژيم مورد تجاوز قرار مي‌گيرد… به هيچ‌وجه قابل‌قبول نيست که کشورهاي جهان به‌خاطر معاملات پرسود اقتصادي، با اين رژيم کنار بيايند. ما بايد براي دادخواهي شهيدان (قتل‌عام) سال 67، به‌همراه هم بپا خيزيم. زنده باد شهيدان سال 67، زنده باد آزادي و دموکراسي

 

روز جهانی علیه اعداماريک والبري
سخنران بعدي تظاهرات سوئد وکيل مدافع حقوق‌بشر اريک والبري بود. وي با اشاره به‌شمار فزاينده اعدامها در دوره روحاني گفت: (رژيم) ايران بيش از هر (حکومت) ديگري در جهان به نسبت جمعيت کشور مجازات اعدام ر ا به اجرا مي‌گذارد… .
اريک والبري بر هدف تظاهرات استکهلم براي حمايت از جنبش داد خواهي شهيدان قتل‌عام 67 تأکيد کرد و گفت: ما براي دادخواهي قتل‌عام سال 67 در ايران گردهم‌ آمده‌ايم که طي آن 30000زنداني سياسي اعدام شدند.

 

روز جهانی علیه اعدامکنت اولسون نماينده پيشين پارلمان سوئد
کنت اولسون نماينده پيشين پارلمان سوئد در سخنراني خود از تظاهرکنندگان به‌خاطر حضورشان در اين گردهمايي به‌رغم شرايط نامساعد جوي قدرداني کرد و سپس، گفت: هيچ رژيم سرکوبگري پابرجا نمي‌ماند. من وقتي شما را اين‌جا مي‌بينم يا به پاريس مي‌روم و خانم مريم رجوي را ملاقات مي‌کنم، در چهره شما عزمي جزم براي تغيير نمايان است. پس ديگر سؤال اين نيست که تغيير ممکن است يا خير؟ بلکه سؤال اين است که چه زماني تغيير محقق خواهد شد. دولتها نيز بايد اين‌را درک کنند که مردم ايران خواهان تغييرند.
وي در ادامه از سازمان ملل خواست براي جنايات اين رژيم يک کميسيون مستقل حقيقت‌ياب تعيين کند

 

روز جهانی علیه اعدامدکتر سفهان
سخنران ديگر تظاهرات دکتر سفهان، از اپوزيسيون سوريه بود. وي نيز به تشکيل هيأت حقيقت‌ياب مستقل بين‌المللي در رابطه با قتل‌عام 67 فراخوان داد و گفت که گزارش گزارشگر ويژه ملل‌متحد براي ايران در اين رابطه، زمينه مناسبي را فراهم کرده تا چنين هيأتي تشکيل بشود.
دکترسفهان هم‌چنين دخالت‌هاي رژيم آخوندي در کشورهاي منطقه، از جمله در سوريه، عراق و لبنان را محکوم کرد.

 

روز جهانی علیه اعدامخواهر مجاهد صفورا سديدي در سخنراني خود در تظاهرات استکهلم ضمن برشمردن جنايات رژيم آخوندي عليه مردم ايران، به نقش جوانان ايراني در مبارزه براي استقرار آزادي و دموکراسي در ايران پرداخت.
نماينده سازمان خه‌بات کردستان ايران در تظاهرات استهکلم شرکت کرد و ضمن محکوم کردن موج اعدامها توسط رژيم، همبستگي خود را با جنبش دادخواهي قتل‌عام 67 اعلام کرد.
درگردهمايي استهکلم جمعي از جوانان حامي مقاومت به هنرنمايي پرداختند.
در بخش پاياني تظاهرات، در مقابل پارلمان سوئدشرکت کنندگان دست به راهپيمايي زدند.