نامش را نگفته بود.
و آنان بی‌آن که نامش را بپرسند
از دیگران جدایش کردند.
وقتی طناب دار را به‌گردنش انداختند
نامی را از او شنیدند.
نامی که پیش از آن
چند هزار بار بدار آویخته بودندش

در تابستان خونین سال۱۳۶۷، زندانیان سیاسی با یک «نه» تاریخی به مصاف دژخیم پلید رفتند. نبردی نابرابر میان تاریکی و نور بود. ۳۰هزار زندانی سیاسی در این نبرد نابرابر اما پرغرور، سرفرازانه به سوی جوخه‌های تیرباران و چوبه‌های دار شتافتند.

آنان که ۳۰هزار نام داشتند با یک راه و رسم، راه و رسم فدای همه چیز برای آزادی

۳۰هزار «نه» به دژخیم
۳۰هزار سوگند
۳۰هزار گل سرخ آزادی

کبوترهای خونین بالی که پیام تسلیم ناپذیری و ایستادگی تا به آخر را بر چوبه های دار و جوخه های تیرباران فریاد زدند.

شهیدان قتل عام۶۷ براساس آمار و تحقیقات و دسته‌بندی منطبق با گزارشهای زندانیان از بندرسته به شرح زیر می‌باشد:
۳۸درصد حلق آویز، ۴۸درصد را تیرباران کرده اند و ۱۴درصد بقیه به صورت های مختلف از جمله در اثر شدت شکنجه، زجرکش، انفجار در زندان و حلق آویز در ملا‌ء عام به شهادت رسیده اند. شایان یادآوری است که هنوز هم رژیم از انبوه قربانیان انفجار مهیب آبان‌ماه۶۷ در زندان اوین، هیچ نشانه یی به جا نداده است. گزارشهای متعدد حاکی از قتل عام تعداد بسیار زیادی مجاهد در این انفجار است. آمار واقعی شهیدانی که در اثر این نحوه اعدام جان باخته اند، نامشخص است.

از انبوه شهیدانی که در ملآعام حلق آویز شدند، جز نام اندکی از آنها به دست نیامده است. گزارشهای متعددی که از کرمانشاه و هرسین و ایلام و دزفول و گرمسار و ساوه و ورامین و کرج تا تبریز و مشهد و بندرعباس و … رسیده است از حلق آویز کردن دسته های ۷ تا ۲۰ نفری مجاهدین در این شهرها نشان می‌دهد در زمستان سال۶۷ بسیاری از زندانیان سیاسی را نیز با عنوان محکومان دادگاه مواد مخدر در ملا عام به دار آویخته اند.

این اطلاعات نشان می‌دهد که ۳۵درصد این شهیدان در تهران و به طور عمده زندان اوین به شهادت رسیده اند. ۱۴درصد در زندان گوهردشت و ۴۶درصد دیگر در شهرستانهای سراسر کشور و محل شهادت ۵درصد آنها نیز نامشخص است.
زندانیان از بندرسته، شواهدی ارائه می کنند که نشان می دهد در زندان گوهردشت تا ۲۵شهریور۶۷، حداکثر ۳۰۰تن باقی مانده بودند که به اوین منتقل شدند. گزارشهای موثقی از انتقال ۸۶۰جسد، از اوین به بهشت زهرا، تنها در روزهای ۲۲تا ۲۶مرداد۶۷در دست است. همچنین در ۳بند زندان زنان اوین، ۸۰درصد زنان مجاهد را تا شهریور۶۷ به دار آویخته یا تیرباران کرده اند.
در لیست حاضر همچنان نشان از اینست که بیش از ۴۰درصد شهیدان، در فاصله کمتر از سه هفته در مرداد ماه۶۷ اعدام شده اند.
در این لیست از آمار شهیدان آبان۶۷ ، فقط نام ۳۳۴تن ذکر شده است. حال آن که گزارشهای موثقی در دست است که نشان میدهد در این ماه، تنها در چند شهر از جمله، طی یک نوبت در زندان ارومیه ۴۰۰تن، طی یک نوبت در زندان رشت بیش از ۲۵۰تن، و طی یک نوبت در زندان مشهد ۸۴تن اعدام شدند.
از شهیدانی که نامشان در این لیست آمده است، رژیم آخوندی تنها از اعدام ۳۵۴تن در رسانه هایش خبر داده است.

در میان این شهیدان، نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله نیز دیده می شوند. نمونه هایی که از یک سو گواه وحشیگری آخوندهاست که حتی نوجوانان ۱۳ساله را هم به زندان می اندازند و به دار می کشند و از سوی دیگر گواه بیداری، آگاهی و اراده استوار نسلی است که به هر قیمت در برابر این رژیم ایستاده است.
از میان آنهایی که سنشان مشخص شده، ۲۰درصد اسامی جوانان زیر ۲۵سال را در بر میگیرد و ۵۸درصد تا ۳۰سال سن داشته اند. در میان آنان، جوانان بسیاری همچون سعید دانیالی، احمد علی وهاب زاده، مسعود دارابی از ۱۳سالگی در زندان بوده اند. البته ۲۹درصد اسامی این لیست سن شان مشخص نیست.
۲۰تن از این شهیدان ۵۰ تا ۶۵ساله بوده اند، که از جمله شامل ۲مادر، یکی ۶۰ساله از جهرم به نام سادات حسینی که در شیراز اعدام شده، و دیگری مادر شکری که پس از شهادت فرزندانش علیه رژیم دست به افشاگری زد و دستگیر شد. او را در حالی که بر اثر شکنجه به مزر فلج شدن رسیده بود، در قائمشهر تیرباران کردند. دو تن از پدران سالخورده و دریادل از گیلان و مازندران، یکی کشاورز۶۰ ساله، پدر حسین پور در آستانه اشرفیه و محمد ابراهیم رجبی ۵۸ساله، در گرگان که دخترش پروانه رجبی را در سال۶۰ تیرباران کردند و از سال۶۲ در زندان بود.

لینک زیر شامل اسامی و جزئیات بیش از ۳۲۰۰زندانی سیاسی است که در قتل‌عام سال۱۳۶۷ اعدام شدند. این فهرست فقط ۱۰درصد از کل قربانیان را تشکیل می دهد، اما وظیفه جمع آوری اطلاعات در مورد زندانیان اعدام شده کاری بسیار دشوار و خطرناک بود. گردآوری این لیست طی سالیان صورت گرفته است. کاری دشوار و پرخطر . همین اندازه اشاره کنیم که شماری از اسیران مجاهد و سایر هواداران مجاهدین که در کار جمع آوری و تکمیل این اسامی و عکس ها و گزارشها در داخل کشور شرکت داشتند در این مسیر جان باختند.