اعلام حمایت حامیان مقاومت در سوئد از جنبش دادخواهی قتل عام۶۷

روز شنبه ۱۱ شهریور،جمعی از هواداران مجاهدین و حامیان مقاومت در استکهلم تجمعی برگزار کردن و در طی آن، از سازمان ملل متحد خواستار محاکمه آمران و عاملان قتل عام ۶۷ و سران رژیم آخوندی بخاطر جنایت علیه بشریت در محاکم بین المللی، شدند