فراخوان خانواده شهیدان و زندانیان سیاسی

فراخوان خانواده شهیدان و زندانیان سیاسی

فراخوان خانواده شهیدان به جمع آوري و ارسال اسامي و مشخصات آمران و عاملان قتل عام 67 در سراسر كشور

هم میهنان عزیز! جوانان مجاهد و مبارز
29 سال پیش درست در چنین روزهایی خمینی ضدبشر و خیل عظیمی از جنایتکاران ریز و درشت دستگاه قضاییه و زندان و سپاه او در یک شبیخون مغول وار به زندانیان بی گناه مجاهد و مبارز در سراسر كشور؛ 30 هزار تن از آنان را اعدام نمودند. آدمکشان و جنایتکاران، به همین هم اکتفا نکردند و حتی دادن نشانی مزار و زمان اعدام این زندانیان قهرمان را از ما دریغ کردند. جلادان و دژخیمان حتی حق سوگواری و گرفتن مراسم برای فرزندانمان را از ما دریغ کردند و نصب عکس عزیزان مان را بر دیوار خانه جرم شمردند.


اما جنبش دادخواهی در يكسال گذشته؛ جوشش خون آن جاودانه فروغ ها كه با ایستادگی بی نظیر خود؛ بر عهدشان با خدا و خلق وفا كردند بيش از پيش گريبان ديكتاتوري ديني حاكم بر ايران را گرفت و موضوع قتل عام 67 به پرسشی در سطح جامعه تبدیل شد. با اجتماعي شدن جنبش دادخواهی، هموطنانمان از سراسر کشور با ارسال عکس های قتل عام شدگان و اسامی آنها و عکس و فیلم و گزارش از مزارهای کشف شده و کشف ناشده آنها و بالاخره گورهای جمعی بازمانده از آن دوران؛ سهم بزرگی را در اعتلای جنبش دادخواهی ایفا کردند.
هم میهنان عزیز!
همانطور که در ایام نمایش انتخابات اخیر بیش از گذشته روشن شد؛‌ اساس و پایه این حاکمیت متشکل از همان قاتلان و شکنجه گران و جانیانی است که مستقیم و یا غیرمستقیم در قتل عام زندانیان سال 67 دخالت داشتند. بسیاری از آنان اینک رنگ و لباس عوض کرده و هر یک در مقامی نقش جدیدی بازی می کنند و لازم است که برای معرفی و شناسایی آنان به یک تلاش جدید دست بزنیم.
در مورد نقش مسئؤلان قتل عام در رژيم آخوندي اشاره به همين نكته كافي است كه هم پورمحمدي وزير دادگستري اول روحاني باصطلاح معتدل و هم عليرضا آوايي وزير دادگستري جديد او هر دو از مسئولان قتل عام 1367 هستند و بايد بخاطر جنايت عليه بشريت به دست عدالت سپرده شوند. وقتي وزير دادگستري و مقامات قضايي اين رژيم مسئولان قتل عام بوده اند، شما مي توانيد حدس بزنيد كه در ديگر نهادها و موسسات اين رژيم چه خبر است!
لذا ما مادران و خانواده‌های زندانیان قتل عام شده 67از عموم هموطنان، زندانيان سياسي آزاد شده و خانواده هاي آنها و … تقاضا می کنیم علاوه بر اسامي و مشخصات شهدا و محل دفنشان، هرگونه اسم و مشخصات و رد و نشانی از آمران و عاملان قتل عام زندانیان سیاسی دارند؛ آن را به دفاتر مجاهدين و شوراي ملي مقاومت برسانند.
علاوه بر قتل عام 67 ؛ در صورتی که هرگونه اسم و مشخصاتی از قاتلان؛ شکنجه گران و زندانبانان در هر برهه‌ و زمانی از حاکمیت ننگین ولایت فقیه و در هر زندان و شهري را در دست دارید؛ آن را نیز با ذکر جزییات هر چه بیشتر به آدرسهای مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ارسال نمایید.
بدیهی است این اطلاعات و داده ها برای افشا و رسوا کردن قاتلان و ارسال آن به مراجع ذیصلاح بین المللی برای به محاکمه کشاندن این جانیان بسيار ضروري است.
جمع آوري و ارسال اين اطلاعات يك گام بسيار مهم در پيشبرد جنبش دادخواهي شهيدان قتل عام 1367 است.

پيش بسوي محاكمه سردمداران رژيم آخوندي و مسئولان قتل عام 67
مرگ بر خامنه اي- درود بر رجوي
خانواده شهيدان و زندانيان سياسي
29 شهریور 1396