نمایشگاه شهیدان قتل عام ۶۷ در منطقه یک پاریس؛ فراخوان به محاکمه عاملان آن -۱۳مرداد۹۷ : پاريس – شهرداري منطقة يك

نمایشگاه شهیدان قتل عام ۶۷ در منطقه یک پاریس؛ فراخوان به محاکمه عاملان آن -۱۳مرداد۹۷ : پاريس – شهرداري منطقة يك

گراميداشت سي هزار شهيد سربدار
در سي‌امين سالگرد قتل عام زندانيان سياسي
فراخوان به محاكمة سردمداران رژيم آخوندي
به‌خاطر جنايت عليه بشريت . // روز جمعه ۱۲ مرداد ۹۷، به‌مناسبت سي‌امين سالگرد قتل عام سي هزار زنداني سياسي توسط رژيم آخوندي در تابستان سال ۶۷، كنفرانسي در شهرداري منطقة يك پاريس كه از ۹ مرداد شاهد برپايي نمايشگاهي در گراميداشت ياد شهيدان سرفراز اين قتل عام است، برگزار شد.

Read More

تصويب قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ايران در مجمع عمومی ملل متحد

تصويب قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ايران در مجمع عمومی ملل متحد

مريم رجوي به تشکیل کمیسیون تحقيق ملل متحد پيرامون قتل عام ۶۷ و فراهم كردن ترتيبات محاكمه مسئولان فرا مي‌خواند روز سه شنبه ۲۸ آذر (۱۹دسامبر) مجمع عمومی ملل متحد شصت و چهارمین قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران را به تصویب رساند. Read More

جنبش دادخواهی برای قتل عام سی هزار زندانی سیاسی درسال ۶۷، رسالتی انسانی و میهنی

فراخوان جنبش دادخواهی برای قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ ، شیپور بیداری است. بانگی فراگیر است که هر روز طنین بیشتری می‌یابد و وجدانهای خفته را هوشیار می‌کند و فراخوان به رسالتی انسانی و میهنی است.

Read More