نمایشگاه شهیدان قتل عام۶۷ در پاریس؛ فراخوان به محاکمه عاملان قتل عام

نمایشگاه شهیدان قتل عام۶۷ در پاریس؛ فراخوان به محاکمه عاملان قتل عام

نمایشگاه شهیدان قتل عام۶۷ در پاریس؛ فراخوان به محاکمه عاملان قتل عام

گراميداشت سی هزار شهيد سربه‌دار
در سی‌امين سالگرد قتل عام زندانيان سیاسی
فراخوان به محاكمه‌ٔ سردمداران رژيم آخوندی به‌خاطر جنايت عليه بشريت .

روز جمعه ۱۲ مرداد ۹۷، به‌مناسبت سیامين سالگرد قتل عام سی هزار زنداني سياسی توسط رژيم آخوندی در تابستان سال ۶۷، كنفرانسي در شهرداری منطقهٔ يك پاريس كه از ۹ مرداد شاهد برپایی نمايشگاهی در گراميداشت ياد شهيدان سرفراز اين قتل عام است، برگزار شد.

Read More

تصويب قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ايران در مجمع عمومی ملل متحد

تصويب قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ايران در مجمع عمومی ملل متحد

مريم رجوی به تشکیل کمیسیون تحقيق ملل متحد پيرامون قتل عام۶۷ و فراهم كردن ترتيبات محاكمه مسئولان فرا مي‌خواند روز سه شنبه ۲۸ آذر (۱۹دسامبر) مجمع عمومی ملل متحد شصت و چهارمین قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران را به تصویب رساند. Read More

جنبش دادخواهی برای قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی درسال ۶۷، رسالتی انسانی و میهنی

فراخوان جنبش دادخواهی برای قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی درسال ۶۷ ، شیپور بیداری است. بانگی فراگیر است که هر روز طنین بیشتری می‌یابد و وجدانهای خفته را هوشیار می‌کند و فراخوان به رسالتی انسانی و میهنی است.

Read More