مهناز سعیدی از شاهدان قتل عام۶۷

 

مهناز سعیدی از شاهدان قتل عام۶۷مهناز سعیدی از شاهدان قتل عام۶۷

 

 

 

من مهناز سعيدي ،فرزند يكي از شهدای قتل عام ۶۷ هستم كه ساليان است به مقاومت پيوسته ام.
سال 95 در سالگرد قتل عام زندانيان سیاسی خانم مريم رجوي براي جنبش دادخواهي خون شهيدان قتل عام فراخوان دادند و طي آن كارزار بزرگی در ايران و جهان به راه افتاد كه تا همين الان نيز ادامه دارد و پيش ميرود.
تمام خانواده زندانيان سیاسی و حاميان مقاومت از جمله خود ما در اين كارزار بسيارخلاقانه و فعالانه وارد شديم كه دستاوردهای زيادی هم داشتيم
كه اولين دستاوردمان افشای فايل صوتی آقای منتظری بود كه باعث شد جوانان در جريان قتل عام 67 قرار بگيرند….