عاطفه آشتیانی -یکی از بستگان شهیدان قتل عام ۶۷

من عاطفه آشتياني هستم خواهر مجاهد شهيد مهدي آشتياني، كه در جريان قتل عام سال67 به شهادت رسيد.
مهدي رو ارديبهشت سال67 همراه تعداد ديگري از زندانيان از گوهردشت به زندان اوين آوردند و در آخرين ملاقاتش به خانواده ام گفته بود كه 2روزه كه در اتاقهاي ما رو بسته اند و غذا بهمون نميدن و روزنامه و تلويزيون راهم بردند، ما خودمون باور نميكرديم و فكر ميكرديم بخاطر رعب و وحشت اين حرف رو زدهاند . بعد از اون ديگه ملاقاتها قطع شد و 26آبان يك پاسداري آمد در خانه مون و به مادرم گفت كه بيائيد ساك مهدي رو بگيرين. 27آبان ما رفتيم كميتة تهرانپارس اونجا زمانبندي داده بودند يعني هر 20دقيقه يك بار خانوادهاي ميرفت ساك شهيدش رو ميگرفت. بعد از اين گفته بودن كه مطلقا مراسم نگيريد ولي برعكس وقتي كه ساك مهدي رو ما آورديم خانه همة همسايه هامون، فاميل همه جمع شده بودند و منتظر بودند. تقريبا همة مردم گريه ميكردند چون ميشناختن خانواده من رو و مهدي رو به طور خاص خيلي باهاش آشنا بودند و مهدي باهاشون رابطه خيلي خوبي داشت خيلي متأثر شده بودند و عليرغم اينكه رژيم نميخواست اين مراسم انجام بشه، مراسم خوبي انجام شد. بعد از 20 سال هنوز ابعاد اين جنايت مشخص نشده ولي اميدواريم كه عاملان اين جنايت در دادگاه خلق به سزاي اعمالشون برسونند.