همبستگی با جنبش دادخواهی در اتاوا

همبستگی با جنبش دادخواهی در اتاوا

تظاهرات جمعی از حامیان مقاومت در اتاوا در مقابل پارلمان فدرال – شنبه ۲۱ مرداد

فراخوان به محاکمه آمران و عاملان رژیم ولایت فقیه بخاطر جنایت علیه بشریت – قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی مجاهد در تابستان ۶۷

 

همبستگی با جنبش دادخواهی در اتاواهمبستگی با جنبش دادخواهی در اتاواهمبستگی با جنبش دادخواهی در اتاواهمبستگی با جنبش دادخواهی در اتاواهمبستگی با جنبش دادخواهی در اتاواهمبستگی با جنبش دادخواهی در اتاواهمبستگی با جنبش دادخواهی در اتاوا