زین العابدین قربانی لاهیجان

زین العابدین قربانی لاهیجان

سمت در قتل عام 1367:   حاکم شرع

سمت و شغل كنوني:   نماینده در خبرگان رهبری نماينده خامنه اي در استان گيلان و امام جمعه رشت

زین العابدین قربانی در مقطع 67 امام جمعه لاهيچان و حاكم شرع  بود و از دوردوم مجلس خبرگان تا كنون عضو اين مجلس است،   وي در مقطع قتل هاي 67  حاكم شرع شهرهاي لاهيجان و آستانه اشرفيه بوده است