سید محمد موسوی بجنودی

سید محمد موسوی بجنودی

سمت در قتل عام 1367:   عضو شورایعالی قضایی

سمت و شغل كنوني:  عضو مجمع روحانيون مبارز

پس از انقلاب ۱۳۵۷ در دفتر استفتائات خمینی مشغول به کار شد. در سال ۱۳۵۹ دادگاه عالی قضات را به دستور  خمینی رهبر وقت ایران راه‌اندازی کرد. از سال ۱۳۶۰  تا سال ۱۳۶۸ عضو شورايعالي قضايي بود.