سيد حسين مرتضوي زنجاني

سيد حسين مرتضوي زنجاني

سمت در قتل عام 1367: سید حسین مرتضوی رئیس زندان اوین در دوران سیاه کشتار ۶۷ و رئیس زندان گوهردشت در سال‌های ۶۴ تا ۶۶

سمت و شغل كنوني: صاحب شركت تبليغي ميباشد.                     

آخوند سیدحسین مرتضوی متولد زنجان، کار خود را در زندان  با اداره‌ی بخش فرهنگی زندان اوین در دوران لاجوردی، قصاب اوين، شروع کرد و سپس در سال ۶۴ بعد از تغييرات سازمان كار زندانها و حذف تيم لاجوردي توسط منتظري، بدليل نزديكي به منتظري « به ریاست زندان گوهردشت رسید. و سپس رئيس زندان اوين شد، وي در دوران قتل عام ها رئيس زندان اوين بود.