ریشهری

محمد محمدي نيك (محمد محمدي ريشهري)

سمت در قتل عام 1367: وزير اطلاعات
سمت و شغل كنوني: نماينده خبرگان- توليت آستان شاه عبدالعظيم
تمامي نمايندگان وزارت اطلاعات در هيئت هاي مرگ در تهران و شهرستانها توسط وي تعيين شده است. وي از ابتداي انقلاب(1358) رئيس دادگاه انقلاب ارتش بود، دادستان انقلاب، دادستان ويژه روحانيت نيز در سوابق خود دارد. با حكم وي در دادگاه انقلاب صادق قطب زاده، اميدنجف آبادي، مهدي هاشمي و محكوم به اعدام شدند. وي اولين وزير اطلاعات بعداز تاسيس وزارت اطلاعات در سال 1363 بود.