مصطفی پورمحمدی عضو هیئت مرگ قتل عام 67

مصطفی پور محمدی

 

سمت در قتل عام 1367:   نماينده وزارت اطلاعات

سمت و شغل كنوني: وزير دادگستري  روحاني

سازمان ديده بان حقوق بشر در سال 2005 پورمحمدی را به دلیل عضويت در «هیئت مرگ»، به جنایت علیه بشریت متهم و از او بعنوان وزير كشتار نام برده كرده است.