مرتضی-مقتدایی

مرتضی مقتدایی

سمت در قتل عام 1367:   عضو وسخنگوي شورایعالی قضایی

سمت و شغل كنوني:  رئيس حوزه علميه قم-عضو خبرگان

مقتدايي از اسفند 1357 در قوه قضائیه به فعالیت پرداخت. در اسفند ۱۳۵۷ برای قضاوت در دادگاه‌های انقلاب منصوب شد و دادگاه‌های تهران و قم خرمشهر، آبادان ملایر و زنجان فعاليت كرد،