حسین موید عابدی

مختار حيدزاده

سمت در قتل عام 1367: دادستان – عضو هيئت مرگ استان
سمت و شغل كنوني: سرپرست پشتيباني ديوان عدالت اداري
دادستان دادگاه انقلاب اسلامی آذربايجان شرقي و شهر تبريز در قتل عام هاي سال ١٣۶٧ مختار حيدرزاده نام داشت. وي در سرکوب، شکنجه، پرونده سازی و اعدام مخالفان رژیم و همچنین در کشتار زندانیان سیاسی در سال ١٣۶٧ در تبریز دست داشت. وي به اتفاق آخوند ميرزانجف آقازاده حاكم شرع آذربايجان و محمدي نماينده اطلاعات، اعضاي هيئت مرگ استان را تشكيل ميدادند. درتبريز بيش از 200 نفرو اردبيل79 نفر از مجاهدين را در مرداد 67 اعدام كرده است.