محمد سلیمی

محمد سلیمی

سمت در قتل عام 1367:  حاکم شرع همدان و مرز غرب كشور

سمت و شغل كنوني: حقوقدان شورای نگهبان

با حکم خمینی و درخواست رئیس وقت دیوان عالی کشور به مرز اعزام شده و در دادگاهی که برای رسیدگی به پرونده مجاهدین در مرز منطقه غرب كشور تشکیل شد، شروع به اعدام نمود. وي بمدت نزدیک به 6 سال ریاست دادگاه انقلاب همدان را بر عهده داشت، و در كشتار زندانيان سياسي در قتل عام زندانيان در همدان بعنوان حاكم شرع حضور داشت.