میرزا بیوک خلیل زاده مروج

میرزا بیوک خلیل زاده مروج

سمت در قتل عام 1367:  امام جمعه

سمت و شغل كنوني: در سال 1380 مرده است.

پس از انقلاب نماينده خميني در شهرستان اردبيل قاضي طباطبايي حاكم شرع اردبيل  براي صدور حكم اعدام با مروج مشورت ميكرد فرمانده سپاه و مدير اطلاعات نيز بطور كامل تحت هژموني وي قرار داشتند وي شخصا در اعدام سه مجاهد خلق بنامهاي محمود يحيوي، افشين نوراني، سيروس و همچنين دركشتار 14مجاهد خلق در اتاق يخچال زندان پست اردبيل درتير60 دست داشت در قتل عام 67 از اصلي ترين آمران اعدام زندانيان مجاهد در شهر اردبيل بود. او تا زمان مرگش امام جمعه و نماینده خامنه ای بوده.