حسین موید عابدی

غلامرضا خلف رضایی زارع (شهر دزفول)

سمت در قتل عام 1367: دادیار

سمت و شغل كنوني:   معاون ديوان عالي كشور 

وي در قتل عام زندانيان مجاهد و مبارز در سال 67 در هيئت مرگ بود، و در اين زمينه بسيار فعال بود، وي بعداز 30 خرداد 60 فشار زيادي به زندانيان مي آورد،

غلامرضا خلف رضایی زارع پس از جنایات زیادی که در شهرهای مختلف خوزستان از جمله دزفول، و ساير  شهرها در كشتار 67 مرتکب شد بعنوان مديركل دادگستري چند استان طي اين سالها منصوب شد. وي درسال 89 بعنوان معاون ديوانعالي كشور مشغول بكار شده است.