تنها چند هفته پس از پایان جنگ هشت ساله خمینی طی نامه ای خواستار تشکیل یک هیات سه نفره (معروف به کمیته مرگ) برای سرانجام دادن زندانیان سیاسی شد. «هیأت مرگ» یک شاخص بیشتر نداشت: اگرزندانی هویت خود را ”مجاهد“ اعلام می‌کرد، محاکمه در همین نقطه تمام بود و او را روان ميدان تير يا به چوبه‌ي دار ميفرستادند.
اين كميسيون متشكل بود از: جعفر نيري رئيس شعبه اول دادگاه تهران، مرتضي اشراقي دادستان تهران، اسماعيل شوشتري رئيس سازمان زندانها و يك نماينده وزارت اطلاعات.
علاوه بر افراد بالا در هر زندان رئيس يا شكنجه گران اصلي زندان حضور داشتند و فعالانه نظر ميدادند. افرادي همچون محمد مقيسه‌اي با نام مستعار ناصريان رئيس زندان گوهر دشت، حسين مرتضوي رئيس زندان اوين، در اين كميسيون بودند.
موسى واعظي با نام مستعار زماني از مسئولان وزارت اطلاعات، ابراهيم رئيس جانشين دادستان ، مجبتي حلوايي معاون امنيت رئيس زندان اوين، داوود لشكري معاون رئيس زندان گوهردشت به طور مستقيم در تصميم گريي براي اين كه چه كساني را از دم تيغ بگذارنند نقش فعال داشتند.
از روز 5مرداد 67، ماشین کشتار جمعي، بی‌وقفه کار خود را شروع کرد. «هیأت مرگ» که به‌نام «هیأت عفو» وارد زندانها شده بود و نتیجه کارش را مستقیم به خمینی ارائه میکرد، در نزدیکترین نقطه به ‌محل اعدام مستقرشده بود.

علی رازینی

علی رازینی  سمت در قتل عام 1367:  …

علي اكبر هاشمي رفسنجاني

علي اكبر هاشمي رفسنجاني   موقعیت در…

علي خامنه اي

علي خامنه اي منصب در زمان قتل…

محمدعلی زنجیره ای

محمدعلی زنجیره ای سمت در قتل عام…

محمد سلیمی

محمد سلیمی سمت در قتل عام 1367: …

عباسعلی سلیمانی

عباسعلی سلیمانی سمت در قتل عام 1367: …

احمد نوريان

احمد نوريان سمت در قتل عام 1367:  …

عبدالرضا مصري

عبدالرضا مصري سمت در قتل عام 1367:  …

ذكرالله احمدي

ذكرالله احمدي سمت در قتل عام 1367:  …

مرتضي بختياري

مرتضي بختياري سمت در قتل عام 1367:  …

حسن ظريف جلالي

حسن ظريف جلالي سمت در قتل عام…

ناصر عاشوري قلعه رودخان

ناصر عاشوري قلعه رودخان سمت در قتل…

سيداحمد قتيل زاد

سيداحمد قتيل زاد سمت در قتل عام…

زین العابدین قربانی لاهیجان

زین العابدین قربانی لاهیجان سمت در قتل…

علی عبداللهی علی آبادی

علی عبداللهی علی آبادی سمت در قتل…

حسین موید عابدی

حسین موید عابدی سمت در قتل عام…

عليمراد حيدري

عليمراد حيدري  سمت در قتل عام 1367: …

الله وردي مقدسي فر

الله وردي مقدسي فر سمت در قتل…

رضا صرامي

رضا صرامي سمت در قتل عام 1367:  …

غلامرضا خلف رضایی زارع (شهر دزفول)

غلامرضا خلف رضایی زارع (شهر دزفول) سمت…

شمس الدین کاظمی (دزفول)

شمس الدین کاظمی (دزفول) سمت در قتل…

سيدعليرضا آوايي

سيدعليرضا آوايي  سمت در قتل عام 1367: …

حسين میرصادقی

حسين میرصادقی سمت در قتل عام 1367: …

میرزا بیوک خلیل زاده مروج

میرزا بیوک خلیل زاده مروج سمت در…

قاضي طباطبائي

قاضي طباطبائي سمت در قتل عام 1367: …

محمد علی نصرتی زگلوجه

محمد علی نصرتی زگلوجه سمت در قتل…

علي داديزاده

علي داديزاده سمت در قتل عام 1367:  …

خلیل عابدی

خلیل عابدی سمت در قتل عام 1367:…

مختار حيدزاده

مختار حيدزاده سمت در قتل عام 1367:…

میرزا نجف آقازاده

میرزا نجف آقازاده سمت در قتل عام…

محمد مقيسه اي (معروف به ناصريان)

محمد مقيسه اي (معروف به ناصريان) سمت…

سيد حسين مرتضوي زنجاني

سيد حسين مرتضوي زنجاني سمت در قتل…

محمد اسماعیل شوشتری

محمد اسماعیل شوشتری سمت در قتل عام…

علي مبشري

علي مبشري سمت در قتل عام 1367:…

مرتضي اشراقي

مرتضي اشراقي سمت در قتل عام 1367:…

سید محمد حسن مرعشی شوشتری

سید محمد حسن مرعشی شوشتری سمت در…

سید محمد موسوی بجنودی

سید محمد موسوی بجنودی سمت در قتل…

مرتضی مقتدایی

مرتضی مقتدایی سمت در قتل عام 1367:  …

محمد موسوی خوئینی ها

محمد موسوی خوئینی ها سمت در قتل…

سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي

سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي سمت در قتل عام…

جواد علي اكبريان

جواد علي اكبريان سمت در قتل عام…

حسینعلی نیری

حسینعلی نیری سمت در قتل عام 1367: …

علی رازینی

علی رازینی  سمت در قتل عام 1367:  …

علي فلاحيان

علي فلاحيان  سمت در قتل عام 1367:  …

محمد محمدي نيك (محمد محمدي ريشهري)

محمد محمدي نيك (محمد محمدي ريشهري) سمت…

مصطفي پورمحمدي

مصطفی پور محمدی   سمت در قتل…

غلامحسين محسني اژه اي

غلامحسين محسني اژه اي سمت در قتل…

سيد ابراهيم رئيس السادات

سيد ابراهيم رئيس السادات   سمت در…