کلوپ ملی مطبوعات آمريکا :«ايران،جايی که قتل‌عام‌کنندگان حکومت میکنند»

کلوپ ملی مطبوعات آمريکا :«ايران،جايی که قتل‌عام‌کنندگان حکومت میکنند»

کنفرانسی در کلوپ ملی مطبوعات آمريکا در واشينگتن در حمايت از جنبش دادخواهی شهيدان قتل‌عام 67و بررسی نقض حقوق‌بشر توسط رژيم آخوندی، که با حضور شخصيت‌های برجسته آمريکايی برگزار شد

کلوپ ملی مطبوعات آمریکاکلوپ ملی مطبوعات آمریکا

در  این کنفرانس که تحت عنوان «ايران، جايی که قتل‌عام‌کنندگان حکومت میکنند» برگزار شده بود، سخنرانان عبارت بودند از:
سفير کنت بلکول سفير پيشين آمريکا در کميسيون حقوق‌بشر در ژنو
ليندا چاوز، مدير پيشين روابط عمومی کاخ سفيد
سفير آدام ارلی، سخنگوی پيشين وزارت‌خارجه و سفير پيشين آمريکا در بحرين
سفير مارک گينزبرگ، سفير پيشين آمريکا در مراکش
و سونا صمصامی نماينده شورای ملی مقاومت ايران در آمريکا

کنفرانس کلوپ ملی مطبوعات آمریکا با حضور خبرنگاران آمریکایی و بین المللی برگزار شد که کنفرانس را پوشش خبری میدادند و در حضور خبرنگاران ،انتشار کتاب جديد دفتر نمايندگی شورا در آمريکا درباره قتل‌عام 67اعلام شد.

کنفرانسی در کلوپ ملی مطبوعات آمريکا در واشينگتن در حمايت از جنبش دادخواهی شهيدان قتل‌عام 67و بررسی نقض حقوق‌بشر توسط رژيم آخوندی، که با حضور شخصيت‌های برجسته آمريکايی برگزار شدکلوپ ملی مطبوعات آمریکااين کتاب 164صفحه‌يی، حاوی دو تقريظ از سناتور جوزف ليبرمن کانديدای پيشين معاون رياست‌جمهوری آمريکا و مايکل موکيزی وزير پيشين دادگستری آمريکاست. پيشگفتار کتاب توسط سفير کنت بلکول و ديباچه آن توسط سر جفری رابرتسون نوشته شده است.
کتاب «ايران، جايي که قتل‌عام‌کنندگان حکومت مي‌کنند» حاوی 9فصل به‌علاوه ضمائمی از مدارک مستند پيرامون قتل‌عام 67و اسناد جنايت عليه بشريت هم‌چون فتوای خمينی جلاد برای کشتار جمعی مجاهدين است.

در کنفرانس در کلوپ ملی مطبوعات، پس از اعلام انتشار اين کتاب توسط سفير آدام ارلی که مديريت جلسه را برعهده داشت، سخنرانان در صحبت‌هايشان با اشاره به موج اعدامها و استمرار جنايات ضدبشری رژيم عليه مردم ايران، تأکيد کردند که عاملان قتل‌عام 30هزار زنداني سياسی در سال 67 هم‌چنان در مسند قدرتند. سخنرانان به تشکيل کميتة تحقيق بين‌المللی در راستای محاکمه مسئولان قتل‌عام 67و حسابرسی از سران رژيم آخوندی به‌خاطر جنايات ضدبشری اش فراخوان دادند. آنها هم‌چنين بر حمايت خود از مبارزه مردم و مقاومت ايران برای استقرار آزادی و دموکراسی تأکيد کردند…