گورهای دسته جمعی زندانیان سیاسی قتل‌عام شده در سال۶۷

روز۲۶دی‌ماه سال۱۳۶۷ سازمان مجاهدین خلق ایران با انتشار آخرین اطلاعات به‌دست آمده از گورهای دسته‌جمعی قتل عام شدگان۶۷، دست به افشاگری گسترده‌یی علیه نسل‌کشی خمینی در میان افکار عمومی مردم ایران و جهان زد.

بر اساس این اطلاعیه، در دی‌ماه همان سال، اجساد صدها تن از این اعدام‌شدگان در گورهای دسته‌جمعی توسط مردم کشف گردید.

در یک نمونه که توسط شاهدان عینی گزارش گردید، پاسداران جنایکار در یک گور بزرگ دسته‌جمعی در نزدیکی جاده صومعه سرا ـ کسماء در استان گیلان تنها طی یک شب چندین کامیون جنازه دفن نمودند.

در حوالی جاده خاوران در نزدیکی تهران، دژخیمان دادستانی خمینی، اجساد گروه زیادی از اعدام شدگان را در مجاورت گورستان ارامنه دفن کردند.

در تهران در قطعه۹۳ گورستان بهشت زهرا، عوامل جنایتکار خمینی، تعداد زیادی ازاعدام‌شدگان را در یک کانال بزرگ دفن کردند. همچنین در قطعه‌های۱۰۶ ـ ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ بهشت زهرا محل دفن تعداد قابل توجهی از زندانیان اعدام شده توسط خانواده‌هایشان کشف شد.
در اوایل دیماه۶۷، در منجیل به‌دنبال بارندگی شدید، یک گور جمعی شامل اجساد بیش از ۸۰زندانی سیاسی قتل‌عام‌شده در ۲کیلومتری غرب جاده تهران‌ـ‌‌رشت کشف شد.

در اصفهان در کنار گورستان باغ رضوان، پاسداران خمینی، دهها گور جمعی ایجاد کرده بودند و دسته‌های ۴۰تا۱۰۰نفری شهیدان را در آنها ریخته و با خاک پوشانده بودند. این گورهای دسته‌جمعی توسط خانواده‌های مجاهدین قتل‌عام‌شده کشف شد.

در شهرهای کلاچای و رودسر، خانواده‌های زندانیان سیاسی، دو گور جمعی شامل ۱۰جسد از فرزندانشان را پیدا کردند و به‌دنبال آن میان اهالی و پاسداران، درگیریهایی رخ داد.

در گرمسار، شاهدان عینی گزارش دادند که دو کامیون پر از اجساد اعدام‌شدگان را از زندانهای اوین و قزلحصار به بیابانهای اطراف گرمسار آورده و در گورهای جمعی بزرگی دفن کردند.

کشتار زندانیان سیاسی در سال۶۷ از آغاز، مخفیانه صورت می گرفت.

گزارشهای دیگری از سایر شهرستانها در دست است که نشان می‌دهد:‌ در شاهرود در یک گور جمعی اجساد ۶۵نفر پیدا شده است، در گچساران در یک نوبت ۳۰نفر را اعدام کرده‌اند، در سنقر ۱۵نفر، در خرم‌آباد (در آبان‌ماه) ۱۵۰نفر، در قائمشهر (در آبان‌ماه) ۷۰نفر، در ابهر و خرمدره ۱۴نفر، در کازرون در یک نوبت ۱۱نفر و در یک نوبت دیگر ۲۵نفر، در اراک ۲۳نفر و در همدان ۳۷نفر اعدام شده‌اند.