یادی از شهیدان مجاهدخلق در شهرهای ایران

در این مجموعه از شهیدان مجاهدخلق یاد می‌کنیم. شهیدانی که در جای جای ایران و زندانهای میهن اسیر به خاک افتادند و خونشان درخت آزادی ایران را آبیاری کرد. دختران و پسرانی که در سنین نوجوانی دستگیر و زیر شکنجه‌های وحشیانه قرار گرفته حتی حسرت دادن اسم خود را بر دل جلادان گذاشتند. و بسیاری از آنها سرانجام بعد از سالیان شکنجه در جریان قتل‌عام۶۷ اعدام شدند. مردان و زنانی که رسم ایستادگی تا به آخر در دل سیاهچالهای رژیم را به جای گذاشتند.

این شهیدان، بخشی از گنجینه شهدای مردم ایران هستند که بسیاری از آنان در اوج جوانی و شکوفایی به مصاف اهریمن دوران شتافتند و در مسیر رهایی مردم ایران جاودانه شدند.  امروز جوشش خون این شهیدان در آتشفشان قیام سراسری مردم ایران آشکار است.
آنگاه که قساوت خمینی در کشتار جمعی مجاهدین خلق آشکار شد. فرزندان ایران نیز با اراده های استوار بر عهد و پیمان خود با خدا و خلق پای فشردند و به دژخیم «نه» گفتند.

یادواره شهیدان مجاهدخلق در شهر تهران

یادواره شهیدان مجاهدخلق در شهر آبادان

یادواره شهیدان مجاهدخلق در شهر اصفهان

یادواره شهیدان مجاهدخلق در شهر شیراز

یادواره شهیدان مجاهدخلق در شهر کرج

یادواره شهیدان مجاهدخلق در شهر تبریز

یادواره شهیدان مجاهدخلق در شهر خوی

یادواره شهیدان مجاهدخلق در شهر مشهد

یادواره شهیدان مجاهدخلق در شهر یزد

یادواره شهیدان مجاهدخلق در شهر همدان

یادواره شهیدان مجاهدخلق در شهر ملایر

یادواره شهیدان مجاهدخلق در شهر خرم‌آباد

یادواره شهیدان مجاهدخلق در شهر اندیمشک

یادواره شهیدان مجاهدخلق در چهارمحال و بختیاری

یادواره شهیدان مجاهدخلق در شهر شهرکرد

یادواره شهیدان مجاهدخلق در شهر بندرعباس

یادواره شهیدان مجاهدخلق در شهر برازجان

یادواره شهیدان مجاهدخلق در شهر بندر گز

یادواره شهیدان مجاهدخلق در شهر آمل

یادواره شهیدان مجاهدخلق در شهر رشت

یادواره شهیدان مجاهدخلق در شهر سمنان

یادواره شهیدان مجاهدخلق در شهر ماکو و مرند

یادواره شهیدان مجاهدخلق در شهر فسا