نمايشگاه قتل عام67 در ميدان ناسيون ژنو همزمان با اجلاس شوراي حقوق بشر ژنو

همبستگی جهانی اشرف نشان ها و حامیان مقاومت ایران با جنبش دادخواهی67 و برپایی نمایشگاه – ژنو

همبستگي جهانی – همزمان با سي و ششمين اجلاس شوراي حقوق‌بشر در مقر اروپايي سازمان ملل‌متحد در ژنو، اشرف‌نشانها و حاميان مقاومت ايران با برپايي نمايشگاه و برگزاري يک تظاهرات در ميدان ناسيون و در مقابل مقر
اروپايي سازمان ملل‌متحد در ژنو، خواستار انجام تحقيقات مستقل پيرامون قتل‌عام 67 توسط ملل‌متحد و محاکمه سران رژيم و مسئولان قتل‌عام زندانيان سياسي در سال 67 شدند……..