گرامیداشت سالگرد قتل عام۶۷ توسط حامیان مقاومت ایران در برلین

گرامیداشت سالگرد قتل عام۶۷ توسط حامیان مقاومت ایران در برلین

آلمان- برلین- میدان براندنبرگ- شنبه۴شهریور۹۶

هواداران مجاهدین خلق ایران و حامیان مقاومت در برلین مراسمی در گرامیداشت قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی مراسمی برگزار کردند.

هواداران مجاهدین خلق ایران و حامیان مقاومت ایران در بیست و نهمین سالگرد قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی مجاهد در تابستان ۶۷ توسط سران رژیم ولایت فقیه حاکم بر ایران ،برگزار کردند. در این مراسم شرکت کنندگان با بدست گرفتن عکس شهدای قتل عام شده یاد آنان را گرامی داشتند .