کنفرانس در کلوپ ملی مطبوعات آمریکا و معرفی کتاب جدید شورای ملی مقاومت ایران بنام « ایران جایی که، قتل عام کنندگان حکومت میکنند»

کنفرانسی در کلوپ ملی مطبوعات آمريکا در واشينگتن در حمايت از جنبش دادخواهی شهيدان قتل‌عام 67و بررسی نقض حقوق‌بشر توسط رژيم آخوندی، که با حضور شخصيت‌های برجسته آمريکايی برگزار شد
در این کنفرانس که تحت عنوان «ايران، جايی که قتل‌عام‌کنندگان حکومت میکنند» برگزار شده بود، سخنرانان عبارت بودند از:
سفير کنت بلکول سفير پيشين آمريکا در کميسيون حقوق‌بشر در ژنو
ليندا چاوز، مدير پيشين روابط عمومی کاخ سفيد
سفير آدام ارلی، سخنگوی پيشين وزارت‌خارجه و سفير پيشين آمريکا در بحرين
سفير مارک گينزبرگ، سفير پيشين آمريکا در مراکش
و سونا صمصامی نماينده شورای ملی مقاومت ايران در آمريکا

کنفرانس کلوپ ملی مطبوعات آمریکا با حضور خبرنگاران آمریکایی و بین المللی برگزار شد که کنفرانس را پوشش خبری میدادند و در حضور خبرنگاران ،انتشار کتاب جديد دفتر نمايندگی شورا در آمريکا درباره قتل‌عام 67اعلام شد.