گرامیداشت ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام در مقابل پارلمان نروژ

گرامیداشت ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام در مقابل پارلمان نروژ

در گرامیداشت ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام، ایرانیان آزاده حاميان مقاومت ايران، با برپايي تظاهرات و راهپيمايي در مقابل پارلمان نروژ در اسلو، اعدامهاي فزاينده توسط رژيم آخوندي را محکوم و حمايت خود را از جنبش دادخواهي قتل‌عام 67 اعلام کردند.

شماري از نمايندگان پارلمان نروژ و مدافعان حقوق‌بشر اين کشور در اين گردهمايي شرکت و سخنراني کردند. سخنرانان با تأکيد بر ضرورت مقابله با نقض حقوق مردم ايران توسط فاشيسم مذهبي حاکم، از دولت نروژ خواستند هرگونه مراودات اقتصادي با رژيم آخوندي را به توقف اعدامها در ايران مشروط کند.
سخنرانان هم‌چنين همبستگي خود را با جنبش دادخواهي قتل‌عام 67 اعلام کردند و از دولت نروژ خواستند قتل‌عام 67 را به‌عنوان جنايت عليه بشريت به‌رسميت بشناسد. آنان بر ضرورت تشکيل يک کميته تحقيق بين‌المللي درباره قتل‌عام 67 و محاکمه آمران و عاملان اين جنايت بزرگ تأکيد کردند.

آنها هم‌چنين دخالتهاي رژيم آخوندي در کشورهاي منطقه و حمايت آن از گروه‌هاي تروريستي به‌عنوان نخستين و مهمترين حامي تروريسم در جهان را محکوم کردند و خواستار مقابله با دخالتهاي رژيم در کشورهاي منطقه شدند.

سپس شرکت کنندگان در حالي که پلاکاردهايي با خواسته محاکمه دست‌اندرکاران جنايت قتل‌عام 67 را در دست داشتند ازمقابل پارلمان نروژ به سوي مرکز شهر اسلو راهپيمايي کردند.

گرامیداشت ۱۰ اکتبرپتر آيده نماينده پارلمان نروژ
نخستين سخنران اين تظاهرات پتر آيده عضو پارلمان نروژ از حزب سوسياليست چپ بود، وي در سخنان خود گفت: رژيم ايران علاوه بر اعدام شهروندان خود از مجازاتهاي قرون‌وسطايي مثل شلاق زدن؛ مثله کردن و شکنجه به‌طور گسترده استفاده مي‌کند وي در ادامه تأکيد کرد که در پارلمان نروژ و از طريق وزارت‌خارجه نروژ موضوع نقض حقوق‌بشر در ايران را پي‌گيري خواهد کرد

 

 

گرامیداشت ۱۰ اکتبرآيريک سيورتسن نماينده پارلمان نروژ
در ادامه آيريک سيورتسن عضو کميته خارجي پارلمان نروژ ضمن تأکيد بر مقدس بودن حق حيات در منشور حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد به اعدامهاي گسترده در ايران اشاره کرده و مواردي را که منجر به اعدام افراد در ايران تحت حاکميت آخوندها مي‌شود برشمرد و آنها را غيرقابل قبول خواند. وي در ادامه بر اهميت مبارزه براي لغو حکم اعدام تأکيد کرد

 

 

گرامیداشت ۱۰ اکتبرپرويز خزايي نماينده شورا در کشورهاي نورديک
پرويز خزايي نماينده شوراي ملي مقاومت در کشورهاي نورديک سخنران ديگر اين تظاهرات بود وي با تشريح مشاهدات خود از ديدار اخيرش از اردوگاه مرگ آشويتس متعلق به آلمان نازي در جنگ جهاني دوم در لهستان گفت که خلقهاي جهان فارغ از هر دين و مذهبي و مليتي که داشته باشند در مبارزه با ديکتاتوريها داراي سرنوشت مشترکي هستند. وي در ادامه با برشمردن نمونه‌هايي از دخالتهاي و اقدامات تروريستي رژيم در کشورهاي مختلف جهان، تأکيد کرد که ضروري است کشورهاي مختلف جهان از جمله نروژ فشارهاي مختلف سياسي و ديپلوماتيک و اقتصادي براي مقابله با فاشيسم مذهبي حاکم بر ايران به‌عنوان تهديد بالقوه جهان و دشمن بشريت وارد کنند.

 

گرامیداشت ۱۰ اکتبرکاري استورهوگ يکي از بنيانگذاران عفو بين‌الملل نروژ
خانم کاري استورهوگ يکي از بنيانگذاران عفو بين‌الملل نروژ و هم‌چنين از اعضاي هيأت مديره عفو بين‌الملل طي سخناني، از خواست تظاهرکنندگان مبني بر محاکمه عاملان و آمران قتل‌عام سال 67 حمايت کرد و گفت: اين حق مسلم خانواده‌هاي قربانيان قتل‌عام 67 است که از محل دفن عزيزان خود باخبر شوند

 

گرامیداشت ۱۰ اکتبراينگوار گودال نماينده پيشين پارلمان نروژ
سخنران ديگر اين تظاهرات اينگوار گودال نماينده پيشين پارلمان نروژ بود. وي با اشاره به حمايت رژيم آخوندي از گروه‌هاي تروريستي به‌عنوان مهمترين حکومت حامي تروريسم در جهان و تأمين مالي و فکري گروه‌هاي تروريستي براي ارتکاب جنايت در کشورهاي مختلف، خواستار مقابله با اين اقدامهاي بي‌ثبات کننده رژيم شد. وي هم‌چنين حمايت خود را از جنبش دادخواهي مردم ايران براي محاکمه سران و عاملان قتل‌عام 67 اعلام نمود.

 

گرامیداشت ۱۰ اکتبرعلي بهرامي نماينده سازمان خبات کردستان ايران در نروژ
علي بهرامي نماينده سازمان خبات کردستان ايران در نروژ سخنران ديگر اين تظاهرات بود. وي ضمن اشاره به تاريخچه جنبش دادخواهي قتل‌عام 67 ، حمايت سازمان خه‌بات کردستان ايران را از خواسته و اهداف تظاهرکنندگان اعلام کرد.

 

 

گرامیداشت ۱۰ اکتبرمحمد سادات خوانساري
محمد سادات خوانساري طي سخناني در تظاهرات ايرانيان در اسلو به‌مناسبت روزجهاني عليه اعدام گفت:
ما براي بزرگداشت روز جهاني عليه اعدام و هم‌چنين حمايت از جنبش دادخواهي قتل‌عام 30 هزار زنداني سياسي در سال 67 گرد آمده‌ايم. خواسته ما از دولت نروژ اين است که قتل‌عام 67 را به‌عنوان يک جنايت عليه بشريت به‌رسميت بشناسد. خواست مردم ايران پايان دادن به استبداد مذهبي است

 

در اين تظاهرات، شرکت کنندگان با برپايي نمايشگاه قتل‌عام 67 و اجراي نمايشهاي خياباني، ياد و خاطره قهرمانان سربدار در جريان قتل‌عام 30000گل سرخ در سال 67 را گرامي داشتند.