به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد حسین نیاکان 

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد حسین نیاکان 

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد حسین نیاکان 

مجاهد شهيد حسين نياكان سال۱۳۴۳ در تهران متولد شد. در حاليكه تنها پانزده سال داشت به دليل آنكه عمويش مجاهد شهيد حيدر نياكان از زندانيان سياسي زمان شاه بود، Read More