به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد مریم پاکباز  

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد مریم پاکباز  

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد مریم پاکباز  

 مجاهد شهید مریم پاکباز سال ۱۳۴۲ در تهران متولد شد. مریم از دانش‌آموزان با استعدادی بود که در تمام دوران تحصیلش از شاگردان ممتاز مدرسه خود بود. Read More