عفو بین الملل فتوای قتل‌عام مجاهدین توسط خمینی را منتشر می‌کند

عفو بین الملل فتوای قتل‌عام مجاهدین توسط خمینی را منتشر می‌کند

عفو بین الملل فتوای قتل‌عام مجاهدین توسط خمینی را منتشر می‌کند

عفو بین الملل با انتشار متن فتوای ننگین خمینی مبنی بر قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ می‌نویسد:
۳۱ سال پیش در چنین روزهایی خمینی فتوای محرمانه خود در خصوص اعدام تمامی زندانیانی که بر سر موضع خود در حمایت از سازمان مجاهدین خلق مانده‌اند را صادر می‌کند. فتوا تاریخ ندارد، اما سلسله وقایعی که در خاطرات حسینعلی منتظری شرح داده شده به ۶ مرداد ۱۳۶۷ اشاره دارد.
در ادامه این مطلب اشاره شده است که فتوای خمینی در قتل‌عام۶۷ بین مرداد و شهریور ۱۳۶۷ هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی را قهراً ناپدید کرده و مخفیانه اعدام کردند.
سوال موسوی‌اردبیلی، رئیس وقت دیوان عالی کشور:
آیا فتوا تنها شامل محکومان به اعدام می‌شود یا زندانیانی که در حال گذراندن احکام حبس‌ هستند را هم در بر می‌گیرد؟
پاسخ خمینی: «هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکم‌اش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید.»
واژه «نفاق» به مجاهدین خلق اشاره دارد. با این حال، صدها هوادار گروه‌های چپ و احزاب کرد هم در کشتار‌۶۷ اعدام شدند.
۹ مرداد ۱۳۶۷ منتظری در نامه‌ای به خمینی ابراز نگرانی می‌کند که فتوای او به اعدام هزاران مرد و زن منجر خواهد شد که قبلاً به حبس محکوم شده‌ و به فعالیت دیگری هم در زندان دست نزده‌اند.