نامه زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد در سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی

نامه زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد در سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی

نامه زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد در سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی

در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان۱۳۶۷، زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد که دهمین سال اسارت خود را در بند زنان زندان اوین سپری می کند، نامه سرگشاده ای در این رابطه نوشته است. Read More