به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد مهشید رزاقی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد مهشید رزاقی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد مهشید رزاقی

 مهشید رزاقی عضو تیم ملی فوتبال امید ایران و باشگاه هما، چهره محبوب مردمش در زمره قهرمانان سربه‌دار قتل‌عام۶۷  است. Read More