به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد شهرام اردشیرزاده

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد شهرام اردشیرزاده

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد شهرام اردشیرزاده

مجاهد خلق شهرام اردشیرزاده در شهر شیراز متولد شد. این مجاهد سربه‌دار در جریان قتل‌عام۶۷ در زمره سربه‌داران سرفراز خلق جاودانه شد.