به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد جابر حبیبی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد جابر حبیبی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد جابر حبیبی

مجاهد شهید جابر حبیبی متولد سال۱۳۴۱ در شهر مرند است. جابر، دوران محکومیت خود را می گذراند اما با فتوای شوم خمینی او را در جریان قتل‌عام زندنیان سیاسی در سال۶۷ اعدام کردند.