به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد محمد کوسچی

 به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد محمد کوسچی

 به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد محمد کوسچی

مجاهد شهید محمد کوسچی سال۱۳۴۱ در بروجرد متولد شد. تحصیلاتش را تا دیپلم ادامه داد. درسال ۶۰ دستگیر شد و بعد از ۷سال تحمل شکنجه‌ و زندان، در مرداد خونین سال۶۷، همراه با دیگر سربه‌داران قتل‌عام۶۷ سرفرازانه چوبه دار را بوسید و  با تعداد دیگری از هم‌زنجیرانش در زندان اوین حلق‌آویز شد.