به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد شهرام اردشیرزاده

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد شهرام اردشیرزاده

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد شهرام اردشیرزاده

مجاهد خلق شهرام اردشیرزاده در شهر شیراز متولد شد. این مجاهد سربه‌دار در جریان قتل‌عام۶۷ در زمره سربه‌داران سرفراز خلق جاودانه شد.

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد جابر حبیبی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد جابر حبیبی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد جابر حبیبی

مجاهد شهید جابر حبیبی متولد سال۱۳۴۱ در شهر مرند است. جابر، دوران محکومیت خود را می گذراند اما با فتوای شوم خمینی او را در جریان قتل‌عام زندنیان سیاسی در سال۶۷ اعدام کردند.

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد موسی موسی‌خانی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد موسی موسی‌خانی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد موسی موسی‌خانی

 مجاهد شهید موسی موسی خانی سال۱۳۳۶ در مرند متولد شد. در جریان قتل‌عام۶۷  از جمله ۳۰هزار گل سرخ سربه‌دار بود. Read More

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد حمید جلالی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد حمید جلالی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد حمید جلالی

مجاهد شهید حميد جلالی متولد سال۱۳۴۳ است. او برادرزادة سرهنگ جلالي، وزير دفاع سابق رژيم، بود. توسط او لو‌رفت و در سال۶۰، هنگامي كه ۱۶ـ۱۷ساله بوددستگير شد.

حميد از‌جمله متهم بود كه اسناد سري و اطلاعات مهمي را كه در دست سرهنگ جلالي بوده، به‌سازمان رسانده است. به همين دليل هم بود كه به‌دو‌بار اعدام محكوم شد. براي اجراي حكم او را به‌ميدان تيرباران هم بردند. اما به‌دلايل نامعلوم و عجيبي، حكم اجرا نشد و او زنده ماند و محكوميتش به حبس‌ابد تغيير پيدا كرد. در جريان قتل‌عام، حميد از سازمان دفاع كرد. نيري از او سؤال كرده بود: «آيا سازمان و عملكرد آن را قبول داري؟» حميد جواب داده بود: «من سالهاست كه در زندانم و از سازمان خبري ندارم تا بتوانم درمورد آن موضعگيري كنم». آخوند نيري گفته بود: «ما به‌تو خبر مي‌دهيم! سازمان، ارتش تشكيل داده، به‌خاك ايران حمله كرده تا كرمانشاه پيش آمده و مي‌خواهد جمهوري اسلامي را سرنگون كند. حالا موضع تو در اين‌باره چيست؟» حميد گفته بود: «اگر براي سرنگوني شما آمده، سازمان را قبول دارم». نيري گفته بود:  «حميد! اين‌بار حتي عمويت هم نمي‌تواند نجاتت دهد و اعدام خواهي شد». حميد جواب داده بود: «آن‌دفعه هم من از عمويم چنين درخواستي نكرده بودم كه حالا چنين انتظاري داشته باشم».

روز ۲۰مرداد۶۷ حميد جلالي را از سلول بردند و ديگر كسي او را نديد. يكي از هم‌سلوليهايش نوشته است: «موقعي كه مي‌رفت با شوخي به من كه نگرانش بودم، با اشاره به صحنة اعدام ناتمام قبليش،‌گفت: «خوبيش اين است كه من اين راه را، يك‌بار رفته‌ام و مسير را خوب بلدم. شما فكري به حال خودتان بكنيد كه دفعة اولتان است».

به یاد ۳۰هزار گل سرخ ایران ـ مجاهد شهید رضیه آیت‌الله زاده شیرازی 

به یاد ۳۰هزار گل سرخ ایران ـ مجاهد شهید رضیه آیت‌الله زاده شیرازی 

به یاد ۳۰هزار گل سرخ ایران ـ مجاهد شهید رضیه آیت‌الله زاده شیرازی 

مجاهد شهید رضیه آیت‌الله زاده شیرازی سال ۱۳۳۲ در تهران متولد شد. رضیه فیزیکدان بود. رضیه در جریان قتل‌عام۶۷ همراه با هزاران زندانی مجاهد و مبارز در مرداد ماه۶۷ اعدام شد.