به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ ستاره‌های خانواده احمدی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ ستاره‌های خانواده احمدی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ ستاره‌های خانواده احمدی

 خانواده احمدی اهل آبادان بودند. بیش از ده عضو خانواده جان خود را فدای آرمان آزادی مردم ایران کرده‌اند.

مجاهد شهید فریبا احمدی ۲۲ساله بود كه در تاريخ ۱۳مرداد۱۳۶۷همراه با خواهرش فرحناز احمدی که تنها ۲۰سال داشت، همچنین برادر ۳۲ساله‌اش محمد كه كارمند شركت ملی گاز بود، در زندان اصفهان تيرباران شدند. برادر دیگرشان به نام منصور که ۲۵سال داشت در شهریور۶۷ اعدام شد.

فریبا احمدی در میان زندانیان، به دليل ايستادگی در برابر مزدوران خمينی در زندان لقب ”خورشيد” گرفته بود.

در نوشته‌ای از همرزمانش آمده است :”فريبا از هواداران دليری بود كه به‌صورت علنی از ”سازمان مجاهدین  دفاع می كرد. در بند هم با شجاعت با بازجويان و نگهبانان برخورد می‌کرد، روی ديوارها می‌نوشت و حركات اعتراضی زندانيان را سازمان می‌داد….از بند زنان زندان دستگرد اصفهان،كار بازجویی و تصفيه زندانيان از ماهها قبل از شروع قتل‌عامها آغاز شده بود. بازجویی به نام عبدالله، در تير ماه، فريبا را به بازجویی برد و از او درباره موضعش سوال كرد. او جواب داده بود: ” الان می‌گويم، ده بار ديگر هم بپرسيد تكرار می‌كنم، با تمام وجودم سازمان مجاهدين را قبول دارم، مواضعم تغییری نكرده، شما هم هر كاری خواستید بكنید.”

از خانواده مجاهدپرور احمدی، علاوه بر خواهران و برادرشان كه در سال۶۷ به شهادت رسيدند، دو برادر و دو پسر عمه آنها بعد از شروع مقاومت انقلابی، اعدام شده‌اند.

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ ستاره‌های خانواده ادب‌آواز

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ ستاره‌های خانواده ادب‌آواز

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ ستاره‌های خانواده ادب‌آواز

 خانواده ادب‌آواز، با تقدیم چهار ستاره فروزان، کهکشان آزادی مردم ایران را درخشان و نورانی کرده است. خانه این خانواده اهل جهرم از سال 58 يكي ازكانونهاي مبارزه عليه استبداد مذهبي حاكم بود و از همين رو در همان دوران مبارزات سياسي چماقداران خميني و پاسداران جهل و جنايت، با رفتاري ضد بشري، دو بار خانه‌شان را به آتش كشيدند.

مجاهدین شهید عصمت، فاطمه و حسین ادب‌آواز هر سه در جریان قتل‌عام۶۷ در زندان شیراز به استقبال جوخه اعدام رفتند و به خواهر قهرمانشان، شهید مقدس گوهر ادب‌آواز پیوستند.

 

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ ستاره‌های خانواده خسروآبادی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ ستاره‌های خانواده خسروآبادی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ ستاره‌های خانواده خسروآبادی

خانواده خسروآبادی در قتل‌عام۶۷، سه تن از اعضای خانواده خود را نثار آزادی ایران کرده است. منصور و مسعود و طیبه در مرداد ماه سال67 تیرباران شدند. مجاهد شهید طیبه خسروآبادی دخترعموی منصور و مسعود است.

طیبه در اوایل سال۶۱ دستگیر شده بود. او مادرزاد از دو پا فلج بود و به سختی راه می‌رفت. با این‌حال در تمام فعالیتها و اعتصابها نقش فعالی داشت. وقتی در برابر سختیها و مشکلات قرار می‌گرفت می‌گفت: «‌من انتخابم را کرده‌ام. غیر از جایی که مجاهدین باشند برایم جهنم است».

سرانجام در حالی‌که حکم زندانش مدتها قبل تمام شده بود و در حالی‌که از دو پا فلج بود، دژخیمان با شقاوتی بی‌مانند او را در جریان قتل‌عام۶۷ در زندان اوین به دار آویخت.

درود بر شهیدان خانواده خسروآبادی