درگذشت مادر تبریزی؛ رقیه آرملو مادر مجاهدشهید یوسف سعادتی

درگذشت مادر تبریزی؛ رقیه آرملو مادر مجاهدشهید یوسف سعادتی

درگذشت مادر تبریزی؛ رقیه آرملو مادر مجاهدشهید یوسف سعادتی

مطلع شدیم مادر تبریزی؛ رقیه آرملو مادر میلیشیای قهرمان یوسف سعادتی، نخستین شهید سازمان مجاهدین در فاز سیاسی (یوسف سعادتی در ۱۶ سالگی به دست چماقداران خمینی به شهادت رسید) دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.
مادر تبریزی از اوایل فاز سیاسی فعالیتهای خودش را با سازمان شروع کرد و در تبریز کمتر کسی بود که مادر را نشناسد.
در اوایل فاز نظامی مادر تبریزی به‌عنوان پیک سازمان امکانات و تجهیزات مورد نیاز سازمان را زیر چادرش جابجا می‌کرد، تا اینکه یکبار هم دستگیر شد و سه ماه زیر شکنجه های رژیم بود.
در زندان تبریز مادر تبریزی هم سلولی مجاهد قهرمان شهید ثریا ابوالفتحی بود که شب اعدامش را در کنار مادر سپری کرده بود. مادر بعد از خروج از زندان وصیت نامه ثریای قهرمان را با خود به خارج از زندان و در نهایت به دست سازمان رساند.
بخشی از فعالیتها وفداکاریهای مادر تبریزی و فرزند شهیدش را می‌توان در نشریه مجاهد شماره ۱۰۱ بتاریخ ۲۵ آذر ۱۳۵۹ مطالعه کرد.
سایت جنبش دادخواهی ضمن تسلیت به خانواده سعادتی و مردم تبریز، یاد و خاطره مادر قهرمان و شهیدان زندان تبریز را گرامی می‌دارد.