محکومیتها در پی انتصاب رئيسی عامل کشتار۶۷ به عنوان رئیس قضاییه رژیم

محکومیتها در پی انتصاب رئيسی عامل کشتار۶۷ به عنوان رئیس قضاییه رژیم

محکومیتها در پی انتصاب رئيسی عامل کشتار۶۷ به عنوان رئیس قضاییه رژیم

در پی انتشار خبر‌هایی درباره انتصاب آخوند جلاد ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس قضاییه رژیم، این انتصاب با موجی از محکومیت و ابراز انزجار مواجه شده است.
آمریکا اعلام کرد انتصاب «ابراهیم رئیسی» به‌عنوان رئیس جدید قوه قضاییه که سابقه شراکت در قتل‌عام دارد، یک رسوایی است.
رابرت پالادینو معاون سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا روز ۱۴اسفند ۹۷ در پیامی نوشت: ابراهیم رئیسی که در کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی دست داشت، به‌عنوان رئیس جدید دستگاه قضایی در ایران انتخاب شد. این یک رسوایی است.
این رژیم فرآیند قضایی را با مجاز شمردن محاکمه‌های ناعادلانه و شرایط غیرانسانی زندان مسخره می‌کند. مردم ایران شایسته شرایط بهتری هستند.

مایک دوبوویتس رئیس بنیاد دفاع از دموکراسیها ۱۴اسفند ۹۷ در پیامی نوشت «در سال۱۳۶۷ ابراهیم رئیسی قتل‌عام زندانیان سیاسی ایران را تحکیم کرد. چند روز دیگر او رئیس قوه قضاییه خواهد شد. سکوت در مورد این موضوع رژیم جمهوری اسلامی را به کشتن بیشتر مخالفان تشویق می‌کند».

مری بث لانگ مشاور سابق وزارت دفاع آمریکا نیز در پیامی نوشت: رئیسی، از مرتکبان قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸ در ایران، رئیس قوه قضایی رژیم ایران خواهد شد. سکوت درباره این امر، باعث کشتن مخالفان بیشتر می‌شود.

دبی آلدریچ از فعالان حقوق‌بشر نیز نوشت: چگونه می‌شود به رژیم ایران اعتماد کرد! حقوق‌بشر ملل ‌متحد باید این رژیم را به‌خاطر این انتصاب بیشتر تحریم کند!