وزارت‌خارجه آمریکا: رئيسی در اعدامهای جمعی زندانیان سیاسی دست داشت

وزارت‌خارجه آمریکا: رئيسی در اعدامهای جمعی زندانیان سیاسی دست داشت

 

وزارت‌خارجه آمریکا: رئيسی در اعدامهای جمعی زندانیان سیاسی دست داشت

در پی کارزار جنبش دادخواهی قتل عام۶۷، و افشای عاملان و آمران این جنایت علیه بشریت، آخوند جلاد ابراهیم رئيسی که یکی از اعضای هیأت مرگ قتل عام۶۷ بود و در اعدام زندانیان سیاسی در سال۶۷ دست داشت رسوا شد.
بعد از گذشت دو سال از انتخابات شکست خورده خامنه ای که موفق به بیرون کشیدن رئیسی از صندوق انتخابات نشد. حال گماردن این مهره جنایتکار در رأس قوه قضاییه، نشان از اوج درماندگی ولایت آدمکش را نشان می‌دهد از سوی دیگر بازتابهای داخلی و بین المللی خود را دارد.
وزارت‌خارجه آمریکا ریاست ابراهیم رئیسی جلاد بر قوه قضاییه رژیم را محکوم کرد و آن را شرم‌آور خواند.
وزارت‌خارجه آمریکا طی پیامی نوشت: ابراهیم رئیسی، که در اعدامهای جمعی زندانیان سیاسی دست داشت، اکنون برای ریاست قوه قضاییه انتخاب شده است. شرم‌آور است. این رژیم با ایجاد محاکمه‌های ناعادلانه و زندانهایی با شرایط غیرانسانی، روند قانون را به سخره می‌گیرد. مردم_ایران شایسته بهتر از این هستند.