درگذشت مجاهد قهرمان و پاکباز محمد سیدی کاشانی

درگذشت مجاهد قهرمان و پاکباز محمد سیدی کاشانی

درگذشت مجاهد قهرمان و پاکباز محمد سیدی کاشانی

 

مجاهد قهرمان و پاكباز محمد سيدی كاشانی، پس از ۵۳سال مجاهدت پيگير و مستمر در راه خدا و خلق، صبح چهارشنبه ۲۸آذر۹۷ در بيمارستان در آلبانی درگذشت و رستگار و جاودانه شد. Read More