نمایشگاه شهیدان قتل عام۶۷ در پاریس؛ فراخوان به محاکمه عاملان قتل عام

نمایشگاه شهیدان قتل عام۶۷ در پاریس؛ فراخوان به محاکمه عاملان قتل عام

نمایشگاه شهیدان قتل عام۶۷ در پاریس؛ فراخوان به محاکمه عاملان قتل عام

گراميداشت سی هزار شهيد سربه‌دار
در سی‌امين سالگرد قتل عام زندانيان سیاسی
فراخوان به محاكمه‌ٔ سردمداران رژيم آخوندی به‌خاطر جنايت عليه بشريت .

روز جمعه ۱۲ مرداد ۹۷، به‌مناسبت سیامين سالگرد قتل عام سی هزار زنداني سياسی توسط رژيم آخوندی در تابستان سال ۶۷، كنفرانسي در شهرداری منطقهٔ يك پاريس كه از ۹ مرداد شاهد برپایی نمايشگاهی در گراميداشت ياد شهيدان سرفراز اين قتل عام است، برگزار شد.

Read More