فراخوان 200 شخصيت سياسی وحقوق‌بشری عرب به دبیرکل سازمان ملل متحد

فراخوان 200 شخصيت سياسی و مدافع حقوق‌بشر از کشورهاي عربی به دبيرکل ملل متحد برای تحقيق بين‌المللی و محاکمه عاملان و                                                                                  آمرانقتل‌عام 30هزارزندانی سياسی در ايران در سال 67

200تن از شخصيتهاي سياسی و حقوقدانان و مدافعان حقوق‌بشر از کشورهای سوريه، عراق، يمن، عربستان سعودی، بحرين، اردن، امارات متحده عربی، کويت، لبنان، مصر ومراکش طی يک فراخوان از سازمان ملل‌متحد خواستار تشکيل يک کميته تحقيق در مورد کشتار زندانيان سياسی در تابستان سال 1367شدند.

Read More

نمایشگاه قتل عام 67 در مقابل مجلس ملی فرانسه

نمایشگاه قتل عام 67 – روز سه‌شنبه 23 آبان 96 در نمایشگاهی که در مقابل مجلس ملی فرانسه توسط حامیان مقاومت ایران برگزار شد ، تصاویر شماری از شهیدان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67، بنرهایی که بر ضرورت تشکیل کمیته تحقیق و محاکمه آمران و عاملان این قتل‌عام که کماکان در مواضع کلیدی رژیم ضدبشری خمینی قرار دارند، تأکید شده بود، بیلان بیش از 3 هزار اعدام در دوران آخوند روحانی و نماد سمبلیک کفش های قتل‌عام شدگان در تابستان 67… توجه عموم مردم حاضر در محل را به خود جلب کرده بود.

نمایشگاه قتل عام 67 در مقابل مجلس ملی فرانسه مورد توجه شهروندان بویژه پارلمانترهای فرانسوی حاضر در محل قرار گرفت. آنان با مشاهده اسناد و صحنه‌های جنایات رژیم، همبستگی خود را با خانواده‌های شهیدان و مردم ایران ابراز کردند.

نمایشگاه قتل عام 67 در مقابل مجلس ملی فرانسه، نمادی با اعلام تسلیت به خانواده‌های قربانیان زلزله اخیر غرب کشور قرار داده شده بود. تصاویری از خرابیها و رنج و اندوه خانواده‌های داغدار موجب جلب توجه حاضران نسبت به این فاجعه ملی که با بی‌عملی حکومت آخوندی مواجه است، گردید. مراجعه کنندگان همدردی و تسلیت خود را به عموم مردم زلزله‌زده و بویژه خانواده‌های مصیبت دیده ابراز کردند.