جنبش دادخواهی 67 - عدالت برای قربانیان قتل عام 67

جناب آنتونيو گوترز دبيركل سازمان ملل متحد

آمران و عاملان قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی سال ۶۷ در ایران را محاکمه کنید!

قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸ در ایران، بزرگترین قتل‌عام زندانیان سیاسی از پایان جنگ دوم جهانی محسوب می‌گردد.
اغلب قربانيان اعدام شده جوانانی بودند كه فقط بدليل شركت در تظاهرات مسالمت آمیز خياباني و يا مطالعه نشریات سياسي زنداني شده و بسياري از آنها دوران محکومیت خود را به پایان رسانده بودند.
زندانيان بطور گروهي اعدام شده و سپس در گورهاي جمعي دفن شدند. هیأت مرگ در زندانها بعد از یک سئوال و جواب کوتاه، زندانیان را به پای چوبه دار میفرستادند.
طبق گزارش عفو بين الملل در دوم نوامبر 2007 ” در فاصله 27 ژوييه 1988 تا پايان سال، هزاران زنداني سياسي در ايران، ازجمله زندانيان عقيدتي در زندانهاي سراسر ا يران اعدام شدند…. براي نقض حقوق بشر هيچگونه مصونيتي نبايد وجود داشته باشد، فرقي نميكند كه در كجا و در چه زماني صورت گرفته است. اعدامهاي سال 1988 بايد موضوع يك تحقيقات بيطرف مستقل باشد و تمامي آنهاي كه مسئول بودند پاي عدالت آورده شوند و تحت مجازاتهاي متقتضي قرار گيرند.”
آمران و عاملان این قتل عام از ابتداي حكومت آخوندي تا كنون، در بالاترين مناصب قضايي، سياسي و اطلاعاتي قرار داشته‌اند. و ضمن دفاع از این جنایت علیه بشریت کماکان به کشتار و اعدام ادامه میدهند.
فایل صوتی آیت الله منتظری جانشين پیشین خمینی در سال ۱۹۸۸، شواهد جدیدی را در مورد قتل عام بیش از 30،000 زندانی سیاسی در زندان های ایران در تابستان ۱۹۸۸ شامل زنان و کودکان و تمام زندانیان سیاسی را افشا می کند. در اين نوار، حسين علي منتظري كه جانشين خميني بود در مورد این قتل عام خطاب به اعضای” هیأت مرگ” كه احكام اعدام را صادر ميكردند، ميگويد: ”بزرگترين جنايتي كه در جمهوري اسلامي شده و تاريخ ما را محكوم ميكند”.

ما امضا کنندگان زیر از شما ميخواهيم كه طريق گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران و شوراي حقوق بشر و مجمع عمومي یک کمیته مستقل جهت تحقیق کامل درباره این قتل عام تشكيل دهيد، تا مدارك لازم در مورد آن، و همچنين اسامي عاملان و نقش آنها در قتل عام را به منظور برقراري عدالت جمع آوري كند.

با ما همراه شوید