ژنو – محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

ژنو – محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

ژنو – محکومیت قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

روزی که خمینی ضدبشر، فرمان قتل‌عام مجاهدین و مبارزین ایستاده بر پیمان را داد، گمان نمی‌کرد خون آنها تاریخ را در نوردد و همواره کابوس خونخواهی از ضحاک زمان گردد!
در این میان جنبش فراگیر دادخواهی در گوشه و کنار جهان همچنان به پیش می‌تازد تا قاتلان و آمران قتل عام۶۷ را به پای میز محاکمه بکشاند.
البته بر فراز این جنبش نیز همان شهیدان هستند که پژواک فریادهایشان در همه جا به گوش می‌رسد.
امروز تصاویر شهدای راه آزادی، خیابانهای ژنو را پوشاند.
ایرانیان هوادار سازمان مجاهدین همزمان با جلسه شورای حقوق بشر در ژنو تظاهراتی برگزار کردند. تظاهرات کنندگان خواستار آن هستند که آمران و عاملان قتل‌عام بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی قتل‌عام شده در سال ۶۷ به دست عدالت سپرده شوند.
آنها خواستار محکومیت نقض فاحش حقوق‌بشر و دستگیری و اعدام و شکنجه در ایران هستند.