وحشت ابراهیم رئیسی جلاد قتل عام سی هزار زندانی سیاسی

وحشت ابراهیم رئیسی جلاد قتل عام سی هزار زندانی سیاسی

وحشت ابراهیم رئیسی جلاد قتل عام سی هزار زندانی سیاسی

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی از اعضای هیأت مرگ خمینی در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، با وحشت از جنبش دادخواهی و نفرت عمومی از وی و سایر جلادان هیأت مرگ، غیظ و سوزش رژیم جلادان را از هلاکت ۱۷هزار مهره و مزدور سرکوبگر برملا کرد و گفت: «جریان (مجاهدین) ۱۷۰۰۰نفر را ترور کرد. بسیاری از مقامات و ائمه جمعه تحت اقدامات آنها ترور شدند».
آخوند جلاد ابراهیم رئیسی با تأکید بر این‌که حکم قتل‌عام مجاهدین را خمینی صادر کرده، در واکنش به‌شدت نفرت عمومی و در هراس از محاکمه جلادان این نسل کشی گفت: «برخی می‌خواستند با بنده تسویه‌حساب کنند در صورتی که به حکم خمینی که مراجعه کنید نامی از من برده نشده است. آن زمان من معاون دادستان بودم ولی فرق معاون دادستان و قاضی را نمی‌دانند».
آخوند رئیسی با سوزوگداز از این‌که در اثر شعار نه جلاد نه شیاد در نمایش انتخابات، با شکست و انزجار عمومی روبه روشده است، خودش را با لودگی به تصفیه حساب با آخوند شیاد حسن روحانی پرداخت و گفت: «خدا رحم کرد که من رئیس جمهور نشدم، که دلار ۵هزار تومان شود»!
لازم به یادآوری است که آخوند جلاد ابراهیم رئیسی عضو هیأت مرگ در قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷، طی سخنانی در جمعی از عوامل رژیم در مشهد، روز ۱۱ اردیبهشت ۹۷، با ترس و وحشت از نفرت عمومی از وی و دیگر جلادان هیأت مرگ، تلاش کرد مسئولیت این جنایت بزرگ علیه بشریت را متوجه خمینی کند:
برخورد با جریان نفاق از اون برخوردهایی بوده که افتخارش مال امامه.
……اون مرد بزرگی بود که نفاق را تشخیص می‌داد اون روزی که خیلیها تشخیص نمی‌دادند. اون مردم بزرگی بود که خوب هشدار می‌داد اونوقتهایی که خیلیها متوجه نبودند داره در کشور چه میگذره.
…..ایشون پیشتاز این قضیه بودند. حالا شما ببینید شبهاتی که دارند توی اذهان در افکار ایجاد می‌کنند.