مرگ آخوند هاشمی شاهرودی قاتل هزاران زندانی سیاسی

مرگ آخوند هاشمی شاهرودی قاتل هزاران زندانی سیاسی

مرگ آخوند هاشمی شاهرودی قاتل هزاران زندانی سیاسی

خبرگزاریهای حکومتی دیروز دوشنبه ۳دیماه۹۷ از مرگ آخوند هاشمی شاهرودی رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام خبر دادند. آخوند شاهرودی به مدت ۱۰سال رئیس قضاییه خامنه‌ای، ارگان اعدام و شکنجه هزاران ایرانی بود.
آخوند شاهرودی در زمانی که ریاست قضاییه خامنه‌ای را برعهده داشت، در اعدام هزاران زندانی و شکنجه هزاران تن از جوانان، زنان و سایر اقشار مردم نقش مستقیم داشت.
آخوند شاهرودی اولین رئیس شبه‌نظامیان موسوم به «مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق» است، که توسط خمینی در سال ۱۳۶۱ در ایران تشکیل شد و خامنه‌ای اساسنامه آن را تنظیم کرده بود.
خامنه‌ای آخوند شاهرودی را به‌عنوان رئیس ارگان جدیدی به نام «هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» گماشت و عملاً به جای خودش وی را بالای سر سران سه قوه رژیم قرار داد.