شصت و پنجمین قطعنامهٔ محکومیت رژیم آخوندی به‌خاطر نقض حقوق بشر

شصت و پنجمین قطعنامهٔ محکومیت رژیم آخوندی به‌خاطر نقض حقوق بشر

شصت و پنجمین قطعنامهٔ محکومیت رژیم آخوندی به‌خاطر نقض حقوق بشر در عالیترین مرجع بین‌المللی به تصویب رسید

این قطعنامه نقض سیستماتیک حقوق‌بشر و آزادیهای اساسی مردم ایران توسط رژیم آخوندی و شمار بالای اعدامها، اعدام افراد زیر سن قانونی، اعدام افراد بر اساس اعترافات اجباری، اعدامهای وحشیانه در ملأعام و هم‌چنین شکنجه و رفتار بیرحمانه در زندانها این رژیم را محکوم می‌کند.

قطعنامه همچنین به استفاده مفرط از زور و قهر علیه معترضان و قتل بازداشت شدگان در زندانها پرداخته و دیکتاتوری آخوندی را به آزاد کردن «کسانی که به‌خاطر شرکت در اعتراضات» دستگیر شده‌اند فرامی‌خواند.

قطعنامه مصوب مجمع عمومی ملل ‌متحد خواستار توقف محروم‌ کردن عمدی زندانیان از دسترسی به درمان پزشکی و خواهان پایان‌ یافتن «محدودیت‌های گسترده علیه حق آزادی عقیده و بیان و حق آزادی اجتماعات» و توقف «آزار و اذیت و ارعاب» مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق‌بشر، مدافعان حقوق اقلیتها و زنان، کارگران، دانشجویان و فعالان محیط‌زیست، شده است.
در این قطعنامه بر لزوم ازبین‌بردن تمامی اشکال تبعیض و سایر نقض‌های حقوق‌بشر علیه زنان و دختران ایران و اقلیتها و بر لزوم بازدید گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل از ایران تحت حاکمیت آخوندها، تأکید شده و آمده است:(مجمع عمومی) تصمیم دارد به بررسی وضعیت حقوق‌بشر در ایران ادامه بدهد.

خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه گفت: تصویب شصت و پنجمین قطعنامهٔ ‌ ملل ‌متحد در محکومیت نقض سیستماتیک و وخیم حقوق‌بشر در ایران، ضرورت ارجاع پرونده نقض حقوق‌بشر توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران به شورای امنیت ملل ‌متحد را ایجاب می‌کند.
خانم رجوی افزود: دیکتاتوری آخوندی که رکورد دار اعدام در جهان به نسبت جمعیت است، باید از جامعه جهانی طرد شود و سردمداران این رژیم که در قتل‌عام ۳۰هزار زندانیان سیاسی در سال ۶۷مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند، باید محاکمه شوند.