سفیدسازی رئیسی برای فرار از محاکمه درباره قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی

سفیدسازی رئیسی برای فرار از محاکمه درباره قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی

سفیدسازی رئیسی برای فرار از محاکمه درباره قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در اولین سخنرانی خود بر اعدام و قتل عام تأکید کرد.

ابراهیم رئیسی جلاد زندانیان سیاسی در قتل عام۶۷ در مراسم تحویل گرفتن پست ریاست قوه قضاییه رژیم بر رویه قتل عام و اعدام و سرکوبی که خمینی و خامنه ای در چهل سال گذشته برای حفظ نظام ولایت فقیه دیکته کرده اند تأکید کرد و برای پیشبرد امور قضایی از چماقداران حزب اللهی خواست در صحنه به او کمک کنند.
رئيسی با فرار به جلو و برای سفید‌سازی درباره قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی در سال۶۷ گفت: بعضی از سازمانهای بین المللی که در جایگاه متهم قرار دارند و نه مدعی. مدعی حقوق انسان و حقوق بشر ما هستیم و آنها در جایگاه متهم هستند. لیست بلندی از نقض حقوق انسان در کارنامه آنها هست آنها نمی توانند مدعی حقوق بشر باشند.
وی بیانیه گام دوم خامنه ای را هم منشور قوه قضاییه دیکتاتوری آخوندی اعلام و تأکید کرد امنیت نظام اولویت مطلق و عدالت فرع بر امنیت است.
رئیسی علاوه بر ارتکاب جنایت بزرگ در قتل‌عام سال ۱۳۶۷، یک آخوند دون‌پایه و بیسواد و تحت‌امر خامنه‌ای است و از ۲۰سالگی در دستگاه سرکوب رژیم مشغول خدمت بوده است.