جلسه دادخواهی قتل‌عام۶۷ در اشرف۳

جلسه دادخواهی قتل‌عام۶۷ در اشرف۳

جلسه دادخواهی قتل‌عام۶۷ در اشرف۳

جلسه دادخواهی قتل‌عام۶۷ -محاکمه آمران و عاملان در دادگاه بین‌المللی در اشرف۳

امروز دوشنبه ۲۴تیر ۱۳۹۸ کنفرانسی با عنوان « دادخواهی قتل‌عام ۶۷، محاکمه آمران و عاملان در دادگاه بین‌المللی» با حضور مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در حال برگزاری است.

در این کنفرانس شماری از شخصیتهای سیاسی، وکلا و حقوقدانان برجسته و مدافعان حقوق‌بشر حضور دارند.

تعدادی از شاهدان قتل‌عام ۶۷ در این کنفرانس مشاهدات خود را از این جنایت علیه بشریت بازگو می‌کنند.