به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد ایرج اسماعیلی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد ایرج اسماعیلی

به یاد ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام۶۷ ـ مجاهد شهيد ایرج اسماعیلی

 مجاهد شهيد ایرج اسماعیلی متولد شهرضا در سال۱۳۳۹ است.

از این سربه‌دار راه آزادی مردم ایران، اطلاعاتی در دست نداریم. او در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ به عهد خود با خلقش وفا کرد. چنانچه از این شهید مجاهدخلق اطلاعاتی در دست دارید با ما در میان بگذارید تا در سینه تاریخ فداکاری مردم ایران زمین ثبت شود.